top of page
  • תועלות המוצר בשיווק

תועלות המוצר בשיווק

מותג = הבטחה

מה העסק שלכם מייצג? מה התמורה אותה אתם מציעים ללקוחות שלכם? המותג מייצג את הרעיון שעומד מאחורי העסק, קטן או גדול, והשאיפה של כל עסק שרוצה ליצור מותג מוביל היא ליצור "התאהבות" בין הלקוח לבין המוצר.כאשר הלקוח מתחבר למותג מסוים לרוב, לא יעזור אותו וימשיך להישאר נאמן ולאורך זמן כיוון שלא מאמין שיוכל לקבל את התועלת שהמוצר מציע לו במוצרים אחרים, גם אם הם דומים מאוד.

בעולמנו היום קשה מאוד לפתח עסק או רעיון שלא נעשה כבר ולפתוח עסק ללא מתחרים, מקומיים,ארציים או גלובליים. מה שעלינו לעשות זה לחשוב כיצד אנחנו מבדלים את העסק שלנו מהמתחרים. או במילים אחרות- מה התועלת שהעסק שלנו מציע.


בתורת השיווק הרחבה נהוג לחלק את התועלות ל-3 עיקריות - פסיכולוגית, פונקציונלית וכלכלית

התועלת הפונקציונלית מייצגת את הצורך הפיזי של הלקוח במוצר, מה המוצר נותן לרוכש? מה הלקוח מקבל, והתשובה לכך היא התועלת, למשל הצורך במזגן- לקרר בחורף/לחמם בקיץ.

התועלת הכלכלית מייצגת כמובן את המחיר המוצע ללקוח, ככל שהמחיר נמוך יותר ותנאי התשלום טובים יותר הלקוח יראה בכך תועלות גדולה יותר.


התועלת הפסיכולוגית מייצגת את החיבור הרגשי של הלקוח למוצר או את הדימוי העצמי של הלקוח כאשר רוכש את , כיצד הוא נתפס בעייני הסביבה ובעייני עצמו,כך שאנשים רוגשים מוצגים מובילים לרוב ירגישו טוב יותר עם הרכישה בעקבות הפידבקים שיקבלו מהסביבה.

חשוב לזכור שמטרתנו בעת בניית תוכנית שיווקית היא להתאים את המוצר לקבל היעד הרלוונטי ולחשוב כיצד המוצר שלנו שונה מהמתחרים ומה התועלות שמציע ללקוח.

bottom of page