top of page
  • עו"ד ירדן שלומי

הידעתם? הורים עשויים להיות מחויבים בתשלום מזונות גם עבור ילדים מעל גיל 18...

אחת הסוגיות המרכזיות בכל הליך גירושין היא סוגיית תשלום המזונות לילדים. החוק בישראל קובע כי הורים מחויבים בתשלום מזונות לילדיהם הקטינים, אך לגבי ילדים מעל גיל 18, חובת המזונות איננה אוטומטית, אלא יש להוכיח שהילד הבגיר עומד בתנאים הקבועים בחוק לקבלת מזונות, ובין השאר, שהוא אינו יכול לפרנס את עצמו, למרות שהתאמץ לעשות זאת.


מכח מה ההורים יכולים להיות מחוייבים במזונות ילדם הבגיר? חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט- 1959 קובע כי בסוגיית מזונות ילדים יחול הדין האישי של בעל החבות, כלומר אם בני הזוג יהודים יחול עליהם הדין העברי, אם הם מוסלמים יחול הדין השרעי וכיו"ב. במידה והצדדים אינם שייכים לדת כלשהי או שהדין הדתי קובע שאין חבות, יחולו הוראות החוק האזרחי. הדין האזרחי קובע כי אדם יכול להיות מחויב במזונות בן משפחתו, הוריו, ילדי בן זוגו וככל אדם התלוי בו כלכלית.


חובת מזונות בתקופת שירות צבאי או לאומי בית המשפט העליון קבע כי קיימת חזקה, כלומר, הנחה בסיסית, שבתקופת שירות החובה בצבא או בתקופת שירות לאומי, ילד בגיר איננו יכול לעבוד ולפרנס את עצמו, ולכן נדרש לסיוע כלכלי מהוריו. עם זאת, מאחר שהצבא מספק לחיילים מזון, בגדים ושכר מסוים, צרכיו של ילד המשרת בצבא פחותים מהצרכים של קטין, ולכן ברירת המחדל היא שחובת המזונות פוחתת בתקופת השירות לשליש מהמזונות המשולמים עבור קטין.חובת מזונות בתקופת לימודים על-תיכוניים או לימודי עתודה המדיניות של בתי המשפט היא שהורים יהיו מחויבים בתשלום מזונות גם בתקופה בה הילד דוחה את שירותו הצבאי ולומד בלימודים על-תיכוניים או בלימודים אקדמיים במסגרת עתודה. ההנחה היא כי גם בתקופה זו הילד ממשיך לגור בבית הוריו ואיננו יכול להתפרנס באופן עצמאי. היקף המזונות יכול לנוע בין מזונות מלאים ובין שליש בלבד, מאחר שמצד אחד, הילד איננו מקבל סיוע מהצבא בתקופת הלימודים, מנגד, בחלק מהמקרים יכול לעבוד בעבודה חלקית כלשהי.


חשוב לדעת כי בכל מקרה ומקרה ניתן כמובן להוכיח שההנחות המתוארות לעיל אינן מדויקות, ובהתאם לבטל, להפחית או להגדיל את המזונות. כך למשל, אם מצבו הכלכלי של ההורה איננו מאפשר לו לשלם מזונות לילדיו הבגירים, או אם הילד קיבל היתר לעבודה במהלך השירות הצבאי.


במקרים של סרבנות קשר בין הבגיר להורהו, ניתן לבטל את החיוב במזונות בעוד שחיוב הורה במזונות ילדו הקטין יעשה גם כאשר הילד מסרב לקשר עם ההורה (ויבטול במקרים קיצוניים ונדירים בלבד), כאשר אנו בוחנים מזונות של ילד בגיר, ליחסיו עם הוריו יש משקל מכריע. הסיבה להבדל נעוץ בכך שבית משפט רואה בילד בגיר ככזה שאחראי למעשיו ומודע לכך שמעשים או החלטות יש תוצאות. מדובר באקט מוסרי, המאזן בין זכות ההורה להנות מהקשר עם ילדיו לחובה שמוטלת עליו כהורה לכלכלם.


לסיום, שאלת המזונות לילדים בגירים היא שאלה מורכבת, שיכולה להיות מושפעת מנתונים רבים ומאופן הצגת נסיבות המקרה.

אם אתם הורים ומצויים בהליך גירושין – חשוב מאד שתהיו מלווים בידי עורך דין מנוסה בתחום דיני המשפחה, אשר ילווה וייצג אתכם בהליך קביעת המזונות וביתר הליכי הגירושין.

רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? תכתבו בתגובות, מבטיחה לענות ירדן שלומי - עו"ד ומגשרת.

Commenti


bottom of page