top of page
  • sapir sibony - avraham

תאימות בעיצוב לוגו - הכלל הרביעי במיתוג עסקי מוצלח!

לוגו טוב ומוצלח צריך לשרוד העברות לפורמטים מגוונים ושונים. וכדי להיות כזה הוא צריך להיבנות בצורה וקטורית, כדי שיהיה אפשר להגדיל אותו מבלי לאבד את האיכות שלו. כמובן צריך גם לתת את תשומת לב לכך שלפעמים נצטרך להעמיד אותו בצורה אנכית למשל.


הדרך הטובה ביותר ליצור לוגו כזה, היא קודם כל לעצב אותו בשחור לבן. להקפיד ולשים דגש על הקונספט והצורה תחילה, ואז נגיע לשלב הוספת הצבע.


באופן הזה גם תבטיחו שהלוגו יעבוד טוב גם כשתצטרכו להציב אותו בפורמטים שונים עם צבע אחד או בשחור לבן.

חשוב לזכור, שצבעים רבים בלוגו גם עולים יותר כסף כשמדובר בהפקות מסויימות.


bottom of page