top of page
  • עו"ד ירדן שלומי

כיצד מתחלקים נכסים של בני זוג בעת גירושין?

בני זוג שהתחתנו החל משנת 1974 ואילך כפופים לחוק יחסי ממון בין בני זוג. הוראות החוק קובעות כי כאשר הנישואים פוקעים, בשל גירושין או חלילה מוות של מי מבני הזוג, יבוצע ביניהם "איזון משאבים" ורכושם המשותף שנצבר מיום הנישואים ועד יום הגירושין או המוות, יחולק באופן שווה (אלא אם נחתם ביניהם הסכם ממון הקובע חלוקה או הוראות שונות).

כיצד מתבצע איזון המשאבים בעת גירושין? חלוקת הרכוש המשותף בד"כ לא נעשית "בעין", כלומר, בחלוקה פיזית של הנכסים והחפצים, אלא לפי השווי שלהם, אלא אם בני הזוג מסכימים לחלק חלק מהרכוש באופן זה, למשל מיטלטלין וריהוט. בתוך כך, נערכת שומה של שווי הנכסים "ברי-האיזון" שבידי כל אחד מבני הזוג, וכך גם מסת החובות (הלוואות, משכנתא, חובות לאנשים פרטיים וכו'). ככל ששווי הנכסים שבידי אחד מבני הזוג גבוה משווי הנכסים שמחזיק השני, יהיה עליו להעביר לידי הצד השני מחצית ההפרש, על מנת לאזן את שווי הנכסים המוחזקים ע"י כל אחד מהם.

על אילו נכסים חל איזון המשאבים? הסדר איזון המשאבים חל על כל הנכסים שצברו בני הזוג (יחד או לחוד) במהלך תקופת הנישואים, גם אם הם רשומים על שם אחד מהם בלבד. הנכסים "ברי-האיזון" יכולים להיות פיזיים (כמו דירה, בית עסק או רכבים) או כלכליים (כמו מניות, זכויות סוציאליות, מוניטין אישי ומקצועי). ההסדר כולל אף נכסים שבני הזוג יהיו זכאים להם בעתיד, כגון פנסיה או קרן השתלמות.


איזון לא שוויוני במקרים מסוימים, בית המשפט יכול לקבוע כי לאור נסיבות ספציפיות של בני הזוג יעשה איזון באופן שאינו שוויוני. הנסיבות המוכרות בפסיקה הן כאשר קיימת אינדיקציה לאלימות קשה או הברחת נכסים, כלומר מקרים שבהם חלוקה שווה של הנכסים תביא לתוצאה לא צודקת מוסרית. "נכס" נוסף שניתן לכלול באיזון המשאבים הוא פיצוי חד פעמי או עיתי בגין פערי השתכרות הנובעים מכך שאחד מבני הזוג לא עבד כדי לטפל בילדים ובמשק הבית והצד השני קידם את הקריירה, וזאת מכח עיקרון ההסתמכות של בן הזוג המוחלש להכנסת בן זוגו.

אילו נכסים אינם נכללים באיזון המשאבים? נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואים; מתנות וירושות שקיבלו במהלך הנישואים; וכן גמלאות מהביטוח הלאומי ופיצויים בשל נזקי גוף לפי חוקים אחרים, יחשבו כ"נכסים חיצוניים". חשוב לדעת כי גם לגבי הנכסים החיצוניים ניתן להוכיח בבית המשפט כי היתה כוונת שיתוף , ובשל כך הם יחולקו שווה בשווה. בדרך כלל, בית המשפט יקבל בקלות יחסית טענות לכוונת שיתוף ביחס לדירת המגורים המשותפת, גם אם היתה רשומה על שם אחד מבני הזוג לפני הנישואים.

הליכי חלוקת הרכוש הזוגי הם הליכים מורכבים ומשמעותיים – אל תתמודדו איתם לבד. פנו לעורכת דין מנוסה בתחום דיני המשפחה, שתדע להגן על זכויותיכם בצורה הטובה ביותר.


ירדן שלומי - עו"ד ומגשרת. לקביעת פגישת ייעוץ חייגו: 054-749-6990

Comments


bottom of page