top of page
  • עו"ד ירדן שלומי

האם חובה לעשות הסכם הורות משותפת?אם פעם ילדים היו מגיעים לעולם במשפחה ״קלאסית״, של אבא אמא ואולי גם אחים, היום המצב רחוק מכך שנות אור. לא אחת פנו אלי אנשים והתייעצו בנושא הבאת ילד לעולם במסגרת של הורות משותפת וחוץ מאינספור שאלות היתה אחת שחזרה על עצמה ״האם חובה לעשות הסכם הורות משותפת״ ועל כך אכתוב היום. הסכם הורות משותפת נועד עבור אלה המעוניינים להביא ילד לעולם, מבלי לקיים מערכת יחסים זוגית ביניהם. לעיתים מדובר על חברים, על קהילת להט״ב או אנשים זרים לחלוטין עם אינטרס משותף- ילד.

בעידן של פירוק המשפחה המסורתית והופעתן של תבניות רבות של משפחות חדשות, המחסור במסגרת חוקית ברורה ליחסים אלו, דוגמת יחסי נישואין, מעמידה בעיקר את הילד בסיכון, שכן חוסר ההסכמה שיתגלה בין ההורים בעתיד, יפגע בו ויגרום לסכסוכים בין ההורים על חשבונו.


לכן, זוג הורים המחליטים על הבאת ילד לעולם, חברים טובים ככל שיהיו ברגע ההחלטה, חייבים לצפות פני עתיד, ולהבין כי טובת כל הצדדים, ובייחוד טובת הילד, מחייבים עיגון מפורש ומלא של תנאי ההורות המשותפת והסכמות ההורים במסגרת הסכם מסודר בכתב.

אך ישנה נקודה שחשוב לזכור, ההסכם אינו מונע הליכים משפטיים(!) כשמי מההורים יגיע למסקנה שההסכם חוטא תחת טובת הילד, יש לו את המנדט לפנות לבית משפט ולבקש סעד שסותר את הוראות ההסכם.

אז למה צריך את ההסכם בכלל אתם בטח שואלים? התשובה לכל פשוטה, הסכם מבטא את עומד דעתם של הצדדים לפני פרוץ הסכסוך וחתימתם עליו היא ראיה לכאורה שיהיה קשה מאוד לסתור, מה שבודאי ישחק לטובתכם אם תמצאו את עצמכם נתבעים בהליך משפטי.

איזה סוגיות לדעתכם חשוב שיהיו בהסכם הורות משותפת? כתבו לי בתגובות.

Comentarios


bottom of page